SATILAN MARKA ADI YARATMAQ!

Məhsulların rəqib məhsullar arasında fərqliliyini təmin edəcək və məhsulların diqqətə çarpan xüsusiyyətlərini əks etdirəcək uyğun adın seçilməsi, markalama strategiyaları qədər əhəmiyyətlidir. Marka adı təyin etmənin hər keçən gün daha da çətin bir prosesə girdiyi dövrdəyik. Rəqabətin və ünsiyyətin hər keçən gün artdığı bu dövrdə fərqliləşmənin ən əhəmiyyətli elementi olan marka adı yaratmaq, bir növ samanlıqda iynə axtarmağa bənzəyir. Ünsiyyət və marketinqin sürətli inkişafı və dəyişməsini dövri olaraq ələ aldığımız marka adlarında görə bilərik. İlk dövrlərdəki markaları araşdırdığımızda Kiğılı, Ülker, Koçtaş və s. markaların, markanın yaradıcısının ad və ya soyadlarından faydalanıldığını görürük. Hələ adını qurucularından alan markaların etibarlılığının da qurucularına görə olduğunu görməkdəyik.

Marka adı, markanın vədlərini əks etdirən bir izahat forması olaraq təyin olunur. Bundan əlavə təsirli bir marka adı, markanın funksional və simvolik komponentləri ilə marka vədini bütünləşdirərək, marka şəxsiyyəti və marka mövqeləndirmə strategiyası ilə müştərinin tanışmasını təmin edir. Qısaca bir markanı digərlərindən ayıran ən əhəmiyyətli fərqləndirmə, marka adının doğru təyin olunmasıdır.

Marka adı prosesinə başlamazdan əvvəlki ilk mərhələ, nə cür bir adın məhsul və ya xidmətə uyğun olacağına qərar verilməsi olmalıdır. Bu qərarların alınmadan əvvəl yola çıxılması, okeanda avar çəkməyə bənzəyəcək. Araşdırmalara görə sıravi bir ada sahib bir məhsul, orta keyfiyyətli amma maraqlı bir ada sahib məhsul qədər yaxşı satışı yoxdur. Əgər sıravi ada sahib bir məhsulunuz bazarda uğursuz olarsa, məhsulda dəyişiklik edilsə də fayda almaq olduqca çətin olacaq. Bu səbəblə marka adının müəyyənləşdirilməsinə dair ilk fikirlər reklam agentliyindən və ya marketinq araşdırmaları quruluşlarından kömək alaraq əldə edilir. Marka adının araşdırılması prosesində elmi iş aparan firmalar;

*Çağırış testləri (ağla nə cür bir imic gəlir)

*Öyrənmə testləri (ad asanlıqla deyilə bilirmi?)

*Xatırlama testləri (ad necə xatırlandı)

*Seçim testləri (hansı adlar seçildi)

kimi üsulları istifadə edirlər.

    *Sözün mənası olmayan, qulağa xoş gələn maraqlı adlar (Sony, Kodak)

    *Məhsulun funksiyalarıyla əlaqədar olmayan (Panda, Omo)

    *Məhsulun keyfiyyəti və ya funksiyasını əks etdirən (Yünsa)

    *Məhsulun nə işə yaradığını və ya nə olduğunu əks etdirən (Silen, Yumoş)

    *Başqa dillərdəki sözlərdən faydalanan (Lux)

    *Şirkət qurucusuna aid olan (Ford, Vakko, Gillette, Hilton, Honda, Dell, Ülkər)

    *Məşhur şəxslərə aid olan (Lincoln, Napoleon)

    *Region adlarından (BMW, BP, Marlboro)

    *Təbiətdən (heyvan, bitki) (Palmolive, Apple, Coca Cola, Shell)

    *Müəssisənin ilk hərflərindən ibarət olan (IBM, BMW)

Kimi bir çox növdə ola bilər.

Bir marka adının üç əsas funksiyası vardır.

    *İstehlakçının qəbul edib etməyəcəyinə imkan verən bir mal və ya xidməti təsvir edər.

    *Markanı təsvir edən xüsusiyyətlərə istiqamətli simvolik və ya funksional (ya da ikisi birdən) mesajlar çatdıraraq müştəri ilə ünsiyyət qurar.

    *Hüquqi müdafiə funksiyasıyla firmanın dəyərini qoruyar.

 

Marka adının müəyyənləşdirilməsi prosesində diqqət edilməsi lazım olan meyarlar isə bunlardır:

    *Xatırlanması və deyilməsi asan olmalıdır. Söylənişi uzun olan marka adları çox zaman qazanclı bir potensial bazarı təhlükəyə soxa bilər.

    *Məhsulun faydalarını və keyfiyyətini əks etdirməlidir. Məhsulun funksiyaları ilə uyğun bir marka adının seçilməsinə diqqət edilməlidir (Head & Shoulders)

    *Fərqləndirici olmalıdır. Rəqiblərlə bənzərlik daşımamalı, məhsulu tanıdan və fərqliləşdirən xüsusiyyətlər ehtiva edən adlar seçilməlidir.

    *Səs-hərf-qramatik xüsusiyyətlərə diqqət edilməlidir.

    *Uyğunlaşdırılması mümkün olmalıdır. Gələcəkdə məhsul xəttinə əlavə olunacaq məhsullar üçün də uyğun olmalıdır.

    *Beynəlxalq müstəvidə uyğunluğuna diqqət edilməlidir. Məhsula beynəlxalq bazarlarda mənfi təsir yaratmayacak adlar qoyulmalıdır.

Qısaca, marka strategiyasına və vədinə uyğun marka adı yaratmaq, marketinq xərclərinizi minimuma endirəcək, istehlakçıların ağılında asanca qalmanızı və rəqibləriniz arasında fərq yaratmanızı təmin edəcək.

SATILAN MARKA ADI YARATMAQ!